news - Reactie op artikel in Het Financieele Dagblad

NEWS

Reactie op artikel in Het Financieele Dagblad

December 7, 2021

Gisteren (6 december ’21) publiceerde Het Financieele Dagblad een artikel over FMO’s KYC remediatie proces.

Net zoals dat bij andere Nederlandse banken het geval is, verwacht onze regulator De Nederlandse Bank (DNB) van ons dat we voldoen aan de regels en eisen van de WWFT (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme). Daartoe is een KYC remediatie programma opgezet dat eind 2021 afgerond moest zijn, conform de termijn die we met DNB hebben afgesproken.

FMO investeert in ondernemers in ontwikkelende en opkomende economieën. 

Het is onze plicht om - op tijd - aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen; het opvragen en verifiëren van de benodigde documentatie en de benodigde analyse is een uitgebreid en intensief proces dat bovendien niet altijd eenvoudig is, mede omdat de markten waarin wij actief zijn gepaard gaan met de nodige complexiteit. Minstens even belangrijk is dat falende financiële praktijken, gezonde duurzame ontwikkeling belemmeren; met een robuust ‘Financial Economic Crime’-framework helpen we deze effecten terug te dringen en ongelijkheid te verminderen.

Afgelopen zomer hebben wij de behandeling van de remediatie dossiers prioriteit gegeven en, rekening houdend met lagere bezetting in deze periode, zijn de meeste nieuwe transacties tijdelijk gepauzeerd.

Dankzij de inzet van onze klanten en collega’s verwachten we aan het eind van het jaar volledig aan onze verplichtingen te voldoen en het remediatie project conform afspraak succesvol af te kunnen sluiten. Dit geeft ons een solide basis om ook in het nieuwe jaar ondernemers in opkomende economieën te ondersteunen.

Voor meer informatie zie het hoofdstuk Know Your Customer in ons jaarverslag: FMO | Annual and interim reports

Share this page