news - Reactie berichtgeving vertrek CEO

NEWS

Reactie berichtgeving vertrek CEO

June 11, 2020

FMO investeert in ruim 85 ontwikkelingslanden. Wij investeren in lokale ondernemingen en projecten die voor werkgelegenheid, inkomen en economische bedrijvigheid zorgen. Zo investeren we in projecten waardoor ter plekke zelf energie kan worden opgewekt of energie kan vergroenen. Ook helpen we vrouwen hun eigen ondernemingen op te zetten waardoor zij zelfstandiger worden. Wij moeten, net als alle banken, voldoen aan de steeds veranderende wet- en regelgeving. Onze stakeholders verwachten van ons dat we transparanter worden en meer verantwoording afleggen over hoe bijvoorbeeld onze investeringen bijdragen aan een milieu- en sociaal verantwoord opereren. Wij moeten we ons daarom aanpassen. Deze veranderingen zijn heel erg nodig om ook in de toekomst ons werk te kunnen doen.

Deze veranderingen vragen veel van onze collega’s. Wij zijn ons daar zeer van bewust. De manier waarop zij hun werk doen, verandert. Ze krijgen te maken met striktere en nieuwe procedures. We leggen andere prioriteiten in onze investeringen. Een aantal onderdelen van ons bedrijf hebben we anders moeten organiseren. Collega’s zijn binnen FMO ander werk gaan doen. De veranderingen worden breed gedragen binnen onze organisatie. 

We realiseren ons dat al deze veranderingen van sommige collega’s meer vragen en op hen een grotere impact hebben. Wij proberen iedereen mee te nemen bij deze veranderingen en zijn daarom onder meer intensievere dialogen gestart. Binnen de lerende organisatie die FMO moet zijn, moet daar ruimte voor zijn.

Lees meer: Persbericht over vertrek Peter van Mierlo (Chairman of the Board FMO steps down)

Share this page